INFO

HOTET FRÅN SKOGARNA är ett punk och hardcoreprojekt från Jämtland/Härjedalen. Idén och konceptet är detsamma som hiphop-projektet "Oljudet" vilket startade 2008, där även Joakim (Sensus) var initiativtagare. Grundtanken är att aktiva lokala band stöttar och hjälper varandra att utvecklas och bidra till ett rikare musikklimat i Östersund med omnejd, samt att skapa fler speltillfällen, inte bara på lokal ort utan även på nationell nivå. Med enkla medel och ett brinnande ideellt engagemang genomförs projektet enligt punkens grundfilosofi D.I.Y (Do It Yourself).

Satsningen begränsar sig inte bara till musiker. Även fotografer, konstnärer, arrangörer samt andra kulturutövare är varmt välkomna att delta. H.F.S är inget tidsbegränsat projekt utan startskottet för ett långlivat och gränsöverskridande samarbete mellan människor oavsett kön, ålder och etnicitet. Förhoppningen är att skapa en neutral mötesplats som växer med åren.

Hotet Från Skogarna är ett projekt i Sensus regi i samarbete med Estrad Norr och Ösd Mangel.